[1]
J. P. Eckardt, «Pårørende i psykiatrien; fortid, nutid og fremtid – et forskningsoprids», NorTidHelse, bd. 12, nr. 2, des. 2016.