[1]
M. Alstveit, A. Halvorsen, E. Willumsen, og A. Ødegård, «Lederen som innovatør og balansekunstner: en kvalitativ studie av lederes erfaringer fra forskningssamarbeid mellom helse- og velferdstjenestene og høyere utdanning», NorTidHelse, bd. 12, nr. 2, des. 2016.