[1]
P. A. Killie og J. Debesay, «Sykepleieres erfaringer med samhandlingsreformen ved korttidsavdelinger på sykehjem», NorTidHelse, bd. 12, nr. 2, des. 2016.