[1]
H. A. K. Ormbostad, K. Y. Dale, E. J. Gjengedal, og M. Stallvik, «Faktorer som virker inn ved frafall i døgnbehandling for pasienter med ruslidelser. En case studie med vekt på både pasient- og behandlerperspektivet», NorTidHelse, bd. 13, nr. 1, feb. 2017.