[1]
SkyrudR. V. og TrollvikA., «Sykelig overvektiges erfaringer og utfordringer med å delta i en livsstil intervensjon, -et beskrivende design», NorTidHelse, bd. 15, nr. 1, s. 16, apr. 2019.