[1]
JohannessenA. og ThorsenK., «Personsentrert omsorg i praksis: Fire perspektiver på støttekontakttjenesten i demensomsorgen - en case studie design», NorTidHelse, bd. 14, nr. 2, nov. 2018.