[1]
A. Johannessen og K. Thorsen, «Personsentrert omsorg i praksis: Fire perspektiver på støttekontakttjenesten i demensomsorgen - en case studie design», NorTidHelse, bd. 14, nr. 2, nov. 2018.