[1]
K. Dahl, V. Lohne, og L. Nortvedt, «Helsevesenet trenger vår kompetanse- hvorfor ikke bruke den? En kvalitativ studie av filippinske sykepleieres opplevelse av veien til autorisasjon i Norge», NorTidHelse, bd. 15, nr. 1, s. 16, jun. 2019.