[1]
S. Thorvaldsen Smith og K. Haraldstad, «Implementering av PICC-line – en kvalitativ studie av anestesisykepleieres erfaringer», NorTidHelse, bd. 14, nr. 2, jan. 2019.