[1]
LøkenT. D. og KirchhoffJ. W., «Samarbeidets vilkår etter Samhandlingsreformen - en enkeltcase-studie», NorTidHelse, bd. 14, nr. 2, nov. 2018.