[1]
C. Øverås Totcheva, J. S. Vedeler, og Åshild Slettebø, «Forutsetninger for vellykket sosial innovasjon i sykehjem: ledernes perspektiv – en kvalitativ intervjustudie», NorTidHelse, bd. 15, nr. 1, mar. 2019.