[1]
N. Østhus, M. . Storm, og M. . Kristoffersen, «Sykepleiere i hjemmebaserte tjenester – hvorfor fortsetter de i sin stilling?», NorTidHelse, bd. 17, nr. 1, jul. 2021.