[1]
T. F. Eines, I. P. Mundal, og C. K. U. . Grønvik, «Kan tjenestedesign bidra til økt medvirkning og involvering for pasienter og brukere på individnivå i helse- og omsorgstjenestene?», NorTidHelse, bd. 17, nr. 1, mai 2021.