[1]
G. E. Rønningen, L. H. Ausland, og S. Torp, «Masteroppgaver som viktige bidrag til kunnskapsbasert helsefremmende arbeid?», NorTidHelse, bd. 17, nr. 2, aug. 2021.