[1]
K. Neverdal og I. Pinxsterhuis, «Hvilken fagkompetanse kan ergoterapeuter tilføre FACT-team i oppfølgingen av personer med alvorlig psykisk lidelse? En kvalitativ studie », NorTidHelse, bd. 17, nr. 2, aug. 2021.