[1]
K. E. Amsrud, E.-A. . Skaug, J. Saunes, L.-T. . Undheim, og A. . Lyberg, «Sykepleierstudenters erfaringer med Respons – et nytt lærings- og vurderingsverktøy i praksisstudier», NorTidHelse, bd. 17, nr. 1, jul. 2021.