[1]
H. Værdal, G. H. Bratberg, og H. S. Haugdahl, «Årsaker til forsinkelser ved elektive operasjoner: En prospektiv studie», NorTidHelse, bd. 17, nr. 2, aug. 2021.