[1]
H. I. Torheim, R. Hammer, B. . Skagøy, I. . Remen Nesje, J. Pettersen, og E. . Dahlborg Lyckhage, «Kan en felles læringsarena gi sykepleiestudenter økt klinisk kompetanse? Om samarbeid mellom sykepleiestudenter, praksisveiledere og lærere i ‘Det tredje rommet’», NorTidHelse, bd. 17, nr. 2, aug. 2021.