[1]
A. K. Myhrene Steffenak, M. Hjellestad Hauge, og E. B. Steinseth, «Unge jenters oppfatning av hvordan stress påvirker kroppen deres : En fenomenografisk studie», NorTidHelse, bd. 17, nr. 2, aug. 2021.