[1]
I. A. Andersen, S. H. Øygard, A. B. . Fossøy, og K. S. . Gornitshni, «Sjukepleiarar sine erfaringar med tverrprofesjonell rettleiing i spesialisthelsetenesta», NorTidHelse, bd. 18, nr. 2, okt. 2022.