[1]
M. Grue, K. Hofsø, A. Dihle, og S. A. Steindal, «Sykepleieres erfaringer med oppstart av non-invasiv ventilasjonsbehandling på sengepost med intermediærstue: En kvalitativ studie», NorTidHelse, bd. 19, nr. 2, des. 2023.