[1]
M. Sønderskov, «Multisyke eldre pasienters erfaringer med brukermedvirkning ved utskrivning fra sykehus: Er samproduksjon et uoppnåelig ideal?», NorTidHelse, bd. 19, nr. 2, sep. 2023.