Thingnes, E. R., og R. Stalsberg. Ā« En Studie Av Tre Faggruppers ForventningerĀ». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, bd. 6, nr. 2, januar 2010, s. 14-28, doi:10.7557/14.1181.