LillevikO. G., og ØienL. «Kvaliteter Hos Hjelperen Som Bidrar Til å Forebygge Trusler Og Vold Fra Klienter». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, Bd. 6, nr. 2, januar 2010, s. 84-96, doi:10.7557/14.1191.