Sørfonden, W. B. «Familiepraksis når leddgikt blir en del av husholdet». Nordisk tidsskrift for helseforskning, bd. 7, nr. 1, juni 2011, s. 3-15, doi:10.7557/14.1823.