Wanvik, A. K. «Sammenhengen mellom livserfaringer og utvikling av langvarige muskelplager og fibromyalgi; en fenomenologisk livsverdenstudie av 5 kvinners livserfaringer i årene før de fikk diagnosen fibromyalgi». Nordisk tidsskrift for helseforskning, bd. 7, nr. 1, juni 2011, s. 33-47, doi:10.7557/14.1825.