Rognsaa, R., og S.-T. D. Fredriksen. «15-åringers Opplevelser Av Overvekt Hos Jevnaldrende, En Fenomenologisk-Hermeneutisk Studie». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, bd. 7, nr. 1, juni 2011, s. 49-60, doi:10.7557/14.1826.