Brenden, T. K., A. J. Storheil, E. K. Grov, og S. Ytrehus. «Kompetanseutvikling i sykehjem; ansattes perspektiv». Nordisk tidsskrift for helseforskning, bd. 7, nr. 1, juni 2011, s. 61-75, doi:10.7557/14.1827.