Mæhre, K. S., og S. L. Storli. «Refleksjonsgrupper for sykepleierstudenter i klinisk praksis; en læringsarena for dannelse mellom teori - og praksisfelt». Nordisk tidsskrift for helseforskning, bd. 7, nr. 1, juni 2011, s. 91-109, doi:10.7557/14.1829.