Eines, T. F., og I. Thylen. «Metodologiske Og Praktiske Utfordringer Ved Bruk Av Fokusgrupper Som Forskningsmetode - Med Fokus På pårørende Som Informanter». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, bd. 8, nr. 1, juni 2012, s. 94-107, doi:10.7557/14.2334.