Sommerseth, R., og H. Hanssen. «Å forske via internett; Muligheter og utfordringer ved bruk av åpen lenke i rekruttering av informanter og innsamling av data». Nordisk tidsskrift for helseforskning, bd. 8, nr. 2, desember 2012, s. 59-74, doi:10.7557/14.2410.