Aars, N. A., og M. Aars. «Niels Gunnar Juel, Hans Petter Faugli og Tom Clement Ludvigsen: Klinisk undersøkelse av bevegelsesapparatet». Nordisk tidsskrift for helseforskning, bd. 8, nr. 2, desember 2012, s. 84-85, doi:10.7557/14.2412.