Hansen, G. V., og H. Ramsdal. «Bedre Samhandling – Er løsningen Nye Arenaer?». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, bd. 10, nr. 1, juni 2014, s. 30-42, doi:10.7557/14.3008.