Evju, A. S., G. S. Klette, A. Kasen, og T. Bondas. «”Vi går inn i det private rommet til pasienten”. Sykepleieres erfaring med helsefremmende arbeid i somatiske polikliniske». Nordisk tidsskrift for helseforskning, bd. 10, nr. 1, juni 2014, s. 70-82, doi:10.7557/14.3011.