Kitzmüller, G. «Medforfatterskap i vitenskapelige publikasjoner – regelverk og praksis». Nordisk tidsskrift for helseforskning, bd. 10, nr. 2, januar 2015, s. 1-3, doi:10.7557/14.3318.