Rommetveit, M., og A. Tollefsen. «Nærlys på tvang og makt overfor personer med utviklingshemming». Nordisk tidsskrift for helseforskning, bd. 10, nr. 2, januar 2015, s. 4-18, doi:10.7557/14.3319.