GripsrudB. H., SøilandH., og LodeK. «Ekspressiv Skriving Som Egenterapeutisk verktøy Ett år Etter Brystkreftdiagnosen - Resultater Fra En Norsk Pilotstudie». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, Bd. 10, nr. 2, januar 2015, s. 45-61, doi:10.7557/14.3322.