Hanssen, H., og R. Sommerseth. «Den familiære relasjonens betydning for pårørendes behov i møte med helsetjenesten». Nordisk tidsskrift for helseforskning, bd. 10, nr. 2, januar 2015, s. 62-75, doi:10.7557/14.3323.