Grønvik, C. K. U., S. G. Julnes, og A. Ødegård. «En kvalitativ studie av sykepleiestudenters opplevelser av nye læringsaktiviteter i kritisk vurdering av kvantitative forskningsartikler». Nordisk tidsskrift for helseforskning, bd. 10, nr. 2, januar 2015, s. 91-105, doi:10.7557/14.3325.