Olsø, T. M., A. Almvik, og R. Norvoll. «Hjelpsomme relasjoner. En kvalitativ undersøkelse av samarbeidet mellom brukere med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer og fagpersoner i to oppsøkende team». Nordisk tidsskrift for helseforskning, bd. 10, nr. 2, januar 2015, s. 121-3, doi:10.7557/14.3327.