Tørris, C., K. H. Schøyen, og E. M. Wiklund. «Forbedring av rutiner rundt pasienter med vagusnervestimulator». Nordisk tidsskrift for helseforskning, bd. 10, nr. 2, januar 2015, s. 151-9, doi:10.7557/14.3330.