JulnesS. G., GrønvikC. K. U., og EinesT. F. «Praksisveilederes Opplevelse Av Et Nytt Veilednings- Og vurderingsverktøy for Sykepleierstudenter I Praksis – En Evalueringsstudie». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, Bd. 11, nr. 1, juni 2015, s. 122–136, doi:10.7557/14.3484.