Tørris, C., M. K. Rach, og L. M. Solhaug. «Hvordan etablere en sunn livsstil hos en overvektig inaktiv kvinne med psykisk utviklingshemning». Nordisk tidsskrift for helseforskning, bd. 11, nr. 1, juni 2015, s. 180–191, doi:10.7557/14.3488.