Sørby, S., og L. Fegran. «”En Ny hverdag”. Mødres Opplevelse Av Hverdagen Med Et Prematurt Barn, Og støtten Ved En Ressurshelsestasjon». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, bd. 11, nr. 2, desember 2015, s. 61-75, doi:10.7557/14.3709.