Ulvund, I., K. Y. Dale, og A. Ødegård. «Skal – skal ikke. Jordmødre og psykiatriske sykepleieres erfaringer med varsling av avvik». Nordisk tidsskrift for helseforskning, bd. 11, nr. 2, desember 2015, s. 86-96, doi:10.7557/14.3714.