BjørkquistC. «Erfaringer Med Helsemonitorering for KOLS-Pasienter». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, Bd. 11, nr. 2, desember 2015, s. 200-11, doi:10.7557/14.3723.