Halding, A.-G., A. B. Fossøy, C. Moltu, og E. K. Grov. «‘Eit givande, men krevjande lagspel for å betre tenestene’. Brukarerfaringar frå samarbeidsforsking». Nordisk tidsskrift for helseforskning, bd. 12, nr. 1, juni 2016, s. 34–48, doi:10.7557/14.3773.