Alstveit, M., A. Halvorsen, E. Willumsen, og A. Ødegård. «Lederen som innovatør og balansekunstner: en kvalitativ studie av lederes erfaringer fra forskningssamarbeid mellom helse- og velferdstjenestene og høyere utdanning». Nordisk tidsskrift for helseforskning, bd. 12, nr. 2, desember 2016, doi:10.7557/14.4051.