Killie, P. A., og J. Debesay. «Sykepleieres Erfaringer Med Samhandlingsreformen Ved Korttidsavdelinger På Sykehjem». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, bd. 12, nr. 2, desember 2016, doi:10.7557/14.4052.