Stachowski, J., og J. F. Rye. ¬ęTransnasjonale Helsepraksiser. Bruk Av Helsetjenester Blant Polske Arbeidsinnvandrere I Norge¬Ľ. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, bd. 13, nr. 1, februar 2017, doi:10.7557/14.4074.